Loading color scheme

1968 - současnost

Část českých dějin nazýváme dobou temna. I na Růžodolský sbor padla tma a to v letech 1968 -1972. Rozdmýchávajícím plamínkem naší aktivity se stali členové nového výboru, zvolení v roce 1972. Opět byla utvořena družstva mládeže, mužů a žen, která nás se ctí reprezentovala a dosahoval a dobrých výsledků. S rozrůstající se členskou základnou a příslibem nové techniky se zrodil nápad, nebo spíše potřeba, zrekonstruovat stánek růžodolských hasičů. Požární zbrojnice byla zkolaudována 9.listopadu 1985. Byla postavena s velikým úsilím našich členů v akci „Z". O rok později jsme obdrželi vozidlo CAS25. Při 110. výročí založení sboru nám bylo uděleno nejvyšší tuzemské vyznamenání – Prapor sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Také nám po dvaceti letech užívání dosloužilo vozidlo Š1203 a v září roku 1998 ho nahradila nová, kompletně vybavená Avie.