Loading color scheme

1884-1945

Pozemek na hasičskou zbrojnici daroval rolník Tarovitz a výstavba zbrojnice stála 525 zlatých. Sbor měl na svém počátku 38 členů, kterým velel Ferdinand John zastávající tuto funkci plných 27 let. V roce 1921 byl jmenován čestným členem našeho sboru a inspektorem hasičských sborů v obvodě Liberec. Stavba požární zbrojnice byla dokončena roku 1885 a její věžová část byla postavena v roce 1903. Dnešní zbrojnice stojí stále na stejném místě.