Loading color scheme

Co vlastně znamená SDH?

SDH - Sbor dobrovolných hasičů je sdružení, které působí na poli požární ochrany. V jistém směru se jedná o podobné sdružení jako jsou např. myslivci nebo včelaři. Toto sdružení se mimo jiné zabývá kulturní, společenskou a sportovní činností. Mezi hlavní náplň SDH tedy patří např. pořádání společenských a kulturních akcí, sportovní činnosti, výchovná činnost v kroužku mladých hasičů a také působení na poli požární ochrany - tedy jistá podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů (více o JSDH zde). Členem sdružení (sboru dobrovolných hasičů) se může stát prakticky kdokoliv od nemluvňat až po důchodce.

Jednotlivé sbory jsou samostatně hospodařící právnické osoby, musí si tedy vést účetnictví a na svoji činnost si musí vydělat či jinak obstarat prostředky. Většina sborů hospodaří s výdělkem z pořádání různých kulturních a společenských akcí nebo ze sponzorských darů, grantů a dotací a s takto získanými prostředky potom financuje např. nákup sportovního vybavení pro sportovní družstva dospělých i mladých hasičů. Nejvyšším orgánem SDH je dle stanov valná hromada, která je tvořena nadpoloviční většinou členů starších 18 let.