Loading color scheme

Co jednotka dělá?

Členové JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Mimoto se členové jednotky věnují odborné přípravě formou školení a výcviků nebo údržbě jim svěřeného vybavení a techniky.