Loading color scheme

Rizikové kácení
Poslední březnový den jsme ukončili rizikové kácení pro odbor správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec.
Je za námi poměrně velký kus práce. Od města jsme v loňském roce dostali nabídku na pokácení cca 50 ks rizikových stromů na hřbitovech u Krematoria v Liberci a v Ruprechticích, kterou jsme nakonec přijali. Pokácení stromů v podmínkách, kde byla většina stromů rostlá v příliš malém prostoru kvůli silné konkurenci s ostatními stromy a navíc ještě mezi náhrobky, bylo velice složité. Okolí znemožňovalo prakticky u všech stromů pokácení klasickou cestou a i postupné kácení lezeckou technikou od vrchu bylo velmi složité díky složité manipulaci se spouštěnými větvemi a kusy stromu na zemi mezi náhrobky. Celou práci jsme nakonec i přes počáteční pochyby stihli v termínu do 31. 3. 2020, což bylo nezbytné hlavně kvůli tomu, že odbor správy veřejného majetku musí v letošním roce za pokácené stromy vysázet náhradu.
 
Rád bych touto cestou poděkoval všem zúčastněným z našeho sboru a také zaměstnancům oddělení technické správy v čele s pí. Olgou Crhákovou za bezproblémový průběh celé akce. Doufáme, že jsme tímto ještě více prohloubili spolupráci s magistrátem města Liberce a že v tomto trendu budeme moci pokračovat i v následujících letech.