Loading color scheme

Den otevřených dveří

V pátek 21. června 2019 náš sbor oslavil krásných 135 let od jeho založení ‼️

Oslavy jsme pojali především tak, abychom udělali radost těm nejmenším, a proto jsme tento významný den spojili se Dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost a pro základní školy. Pro děti jsme připravili spoustu zábavy a rovněž byla dětem hravou formou přednesena i prevence.

Děti měly možnost poznat zázemí naší hasičárny, kde si například mohly vyzkoušet záchranu ”kočky” z výšky a spolupráci při zásahu v malém družstvu.

Dále byla dětem představena technika, výzbroj a výstroj pro zásah a práci na vodní hladině a dětem byl přednesen poučný výklad o chování a bezpečnosti u vody.

Ve druhé naší garáži jsme dětem ukázali naše vybavení pro různé druhy zásahů, zásahový oblek, lezecké vybavení apod., vše doplněné o přednášku o využití tohoto vybavení při zásahu.

Před hasičskou zbrojnicí bylo pro děti připraveno speciální policejní vozidlo 🚔 cizinecké policie, které slouží ke kontrole a odhalování padělaných a pozměněných dokladů tzv. “Schengenbus”.

Po prohlídce policejního vozidla se skupinky přesunuly na hřiště, kde na ně čekala prohlídka naší výjezdové 🚒 CAS Tatra a kolegové od HZS LK zde pro děti přistavili RZA (Rychlý zásahový automobil) VW Transporter, vybavený pro rychlý zásah především u dopravních nehod.

Na dalším stanovišti byl sanitní automobil 🚑 Fakulty zdravotnických studií TU Liberec, ve kterém si mohly děti například nechat změřit saturaci pulzním oxymetrem a vidět další speciální vybavení tohoto vozidla.

Velký zájem dětí upoutalo také druhé vozidlo cizinecké policie Liberec 🚓, ve kterém je umístěna termovize. Děti měly možnost vyzkoušet si práci policistů při obsluze kamer a mohly za pomoci termokamery například sledovat požární útok nebo pozorovat přilehlé okolí.

Dětské družstvo našeho sboru si pro děti připravilo praktickou ukázku požárního útoku a soutěž ve shazování plechovek za pomoci džberových stříkaček.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem složkám za jejich účast, našim členům za jejich čas a přípravu této akce a zajímavé přednášky pro nejmenší.

Dále děkujeme našemu dětskému družtvu a instruktorkám za přípravu soutěže a ukázku požárního útoku, který byl družstvu zároveň přípravou na sobotní soutěž.

Děkujeme také všem základním a mateřským školám za jejich účast a doufáme, že návštěva našeho sboru jim byla přínosem a rádi se k nám v dalších letech budou vracet.

Autor: Jenda Jenda

Foto: SDH Růžodol I.