Loading color scheme

Výjezdy JSDHO Růžodol I. dne 23.2.2020

Výjezdy JSDHO Růžodol I. dne 23.2.2020

 

  • Výjezd na žádost zřizovatele ul. Londýnská – došlo k ucpání kanalizačních vpustí a zaplavení vozovky vodou. Družstvo 1+5 s CAS Tatra vyjelo na místo a provádělo odčerpávání vody. Po odčerpání bylo místo zprůjezdněno a předána správě komunikací informace o problémech s odtokem.
  • Výjezd do čtvrti Liberec – Františkov k odstranění stromu opřeného o dům. Jednotka na místě spolupracovala s výjezdem HZS LK. CAS Tatra, družstvo 1+5.
  • Výjezd do čtvrti Liberec – Rochlice k ohlášenému požáru budovy. Jednotka nezasahovala, neboť došlo k uhašení před jejím příjezdem. CAS Tatra, družstvo 1+5.
  • Výjezd do čtvrti Liberec – Růžodol k odstranění překážky. Vlivem silného větru došlo k částečnému uvolnění plachty billboardu. Jednotka provedla její odstranění a zajištění. CAS Tatra, družstvo 1+5.