Loading color scheme

1945-1968

Jedním z mezníků hasičského hnutí se stal 18. listopad 1945, kdy byla ustanovena župa Lužicko-ještědská, kam organizačně spadly hasičské sbory na území Liberce. Nastává čas organizační výstavby sborů v Libereckém okrese. Dalším významným dnem byl první sjezd ČSPO, konaný v září 1956. Věnoval pozornost rozšíření a zkvalitnění prevence a výchovné práce, spolupráci s národními výbory a budování domovních hlídek. Tímto krokem jako by činnost našeho sboru opět ožila. Snad právě proto bylo týž rok na sbor převedeno nové přenosné čerpadlo PS8 a výstroj a výzbroj pro jedno družstvo, které nás stejně jako družstvo mládeže zastupovalo na soutěžích okresu Liberec. Nejen soutěžením a zdoláváním požárů hasič je živ, ale musí být i trocha zábavy. Od roku 1956 do roku 1965 jsme pravidelně pořádali požárnické bály ve Slovanském domě (Letka). Našla by se ještě řada dalších věcí, kterýmisi členové zpříjemňovali společné soužití. Některé jsou již dnes zapomenuty a v jiných pokračujeme stále.