Loading color scheme

do roku 1884

Růžodol I byl původně zemědělská ves, která se v průběhu 19.století změnila na průmyslovou. Celý Liberec poznamenala textilní výroba a naše obec nepatřila mezi výjimky. V roce 1939 se Růžodol I. stal součástí města Liberce, které do té doby čítalo deset čtvrtí. Dnes se nám způsob zdolávání požárů v minulých století může zdát poněkud komický, ale mějme na paměti neznalost obyvatel o způsobu hašení, nedostatek hasebního náčiní a v neposlední řadě nedostatek hasebních látek, především vody. Až 15. března 1903 při hašení mlékárny v dnešní Žitavské ulici byla poprvé použita voda z hydrantů městského vodovodu. Všechny tyto faktory představovaly veliké nebezpečí pro rodící se vesnice a samozřejmě i pro Růžodol I.

14.června 1884 byl sbor dobrovolných hasičů Růžodol I. založen.