Loading color scheme

Kdo a proč jednotku zřizuje?

JSDH je zřizována obcí, ve které působí. Obec jednotku zřizuje, protože jí tuto povinnost ukládá zákon o požární ochraně - 133/85.